Đã hoàn thành

Social Engine website modifications & add new plugins

Hi,

I would like to add few plugins into my website -

1. Groups,

2. Advanced Photo Albums Plugin.

3. Need modification in search criteria.

Kĩ năng: AJAX, Javascript, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: photo search engine, photo modification, search photo website, search plugin javascript, plugins php, social engine plugin modification, javascript engine, social plugins, social plugin, add engine, photo search website, php javascript advanced, add search engine, javascript search engine, javascript advanced search engine, groups plugin, plugins engine, javascript advanced search, advanced search javascript, social engine albums

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Harrow, United Kingdom

ID dự án: #1517686

Được trao cho:

smt2020

bid of smt2020.

$75 USD trong 3 ngày
(27 Đánh Giá)
6.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $63 cho công việc này

ampit

I'll complete this as soon as possible.

$50 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0