Đóng

Software needed to create mass twitter accounts

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $249 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

I need a program writing which can mass create twitter accounts and also control all the accounts to follow users. I need to be able to create any where above 16k accounts and make them all follow any one desired twitter username all from the same panel. Please PM me with information. Thanks.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online