Đang Thực Hiện

tasks 4 PHP

need some modifications about our website made with smartyPHP system (contact us for details) , caht, video chat, video tasks ,

Kỹ năng: Javascript, jQuery / Prototype, MySQL, PHP, Smarty PHP

Xem thêm: php chat video, system chat php, javascript php chat, video chat website php, tasks php, enigma973, video php javascript, javascript video chat, video chat javascript, php video chat website, javascript chat video, chat modifications, video chat modifications, video website php javascript, coldfusion website need help, contact website wording, php ajax mysql chat, website need video, commerce website need copy

Về Bên Thuê:
( 98 nhận xét ) saint aubin de lanquais, France

Mã Dự Án: #1647797

Đã trao cho:

kalidass678

Hi I am ready to take your project please check PM

$800 USD trong 10 ngày
(78 Đánh Giá)
6.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $775 cho công việc này

arhamcreation18

"WE HAVE EXPERIENCED AND QUALIFIED PHP DEVELOPERS"..READY TO UNDERTAKE YOUR PROJECT..

$750 USD trong 20 ngày
(10 Đánh Giá)
5.0