Đang Thực Hiện

127635 TBSource

I am looking for someone who is familiar with tbsource (no exceptions) who can code and fix bugs on the site. Programmer must have msn and accept paypal.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Javascript, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: tbsource

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1873803