Đã Đóng

telecomm-eng

editing swf files and improve it also design! so it allows me to be a good developer or designer in this field of materials!!

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, Javascript, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: javascript swf, editing swf, materials editing, swf javascript, design swf files, freelance flash designer developer, editing swf files, web designer developer, swf designer, flash designer developer, myspace designer developer, swf editing

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Cairo, Egypt

Mã Dự Án: #1603876

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

black02

I an expert in php,HTML, css, graphic,joomla,javascript.

$30 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0