Đã hoàn thành

139470 Torrent Indexing Script

I am looking for a torrent indexing script to start a site similar to torrentspy or btjunkie. I do not want to run my own tracker just index and display the results for download.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Javascript, PHP, SQL

Xem nhiều hơn: tracker download, download tracker, javascript tracker, script tracker, download index script, site indexing, tracker script

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét )

ID dự án: #1885645

Được trao cho:

$100 USD trong 0 ngày
(138 Đánh Giá)
6.6