Đang Thực Hiện

153717 Travian dot com (MMORPG) Clone

I am looking for a clone like: [url removed, login to view]

The game also needs:

- file to easy change the language

- payment options for a VIP account

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Javascript, MySQL, PHP

Xem thêm: clone mmorpg game, needs mmorpg, php game travian, mmorpg travian php, dot game, clone php game, travian game, mmorpg clone game, language change javascript, javascript language change, game mmorpg, clone game php, travian mmorpg clone, php mmorpg game, mmorpg javascript, mmorpg travian, easy mmorpg, travian clone game, travian php game, travian javascript, javascript travian, mmorpg game clone, mmorpg php game, travian php, travian easy

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Palma de Mallorca, Spain

Mã Dự Án: #1899900