Đang Thực Hiện

153717 Travian dot com (MMORPG) Clone

I am looking for a clone like: [url removed, login to view]

The game also needs:

- file to easy change the language

- payment options for a VIP account

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Javascript, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: game clone, clone mmorpg game, needs mmorpg, php game travian, mmorpg travian php, dot game, clone php game, travian game, www dot com, www travian com, travian com clone, travian com, mmorpg www, mmorpg com, mmorpg clone game, language change javascript, javascript language change, game mmorpg, clone game php, travian mmorpg clone, php mmorpg game, mmorpg javascript, mmorpg travian, easy mmorpg, travian clone travian

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Palma de Mallorca, Spain

ID dự án: #1899900