Đóng

Troubleshooting jQuery slideshow

Dự án này đã được trao cho ryantanglao với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

I developed a slideshow for a clients homepage which shows a caption on every other image. The problem lies in the slide show timing. Everything works fine for the first 8 images then when it loops back to the start the timing between slides speeds up so each images is on screen for less than a second. There also seems to be some cross browser issues.

I need someone to help me clean this script up and ensure it's working properly in IE8 & IE9.

Attached is the script that i'm using.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online