Đóng

twitter account creator

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2308 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Twitter Account Creator

i need a bot that can make twitter Accounts ...

should be able to creates thousands of accounts per day without typing any CAPTCHA or have a captcha solving...

Things it should Have...

*Advanced PP Technology to process requests fasterMulti

*Threading that further speeds up the bot

*should be able to add proxies and it should be able to confirm the email for each account

*Proxy Feature

*Automatic Proxy Switching

*Easy to use layout

let me know if you can create this bot how long it will take and about how many accounts would it be able to create a day...

thanks and happy bidding

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online