Đang Thực Hiện

328975 Twitter clone

Im looking for a working twitter clone or like blip.pl. PM me with a working demo.

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, HTML, Javascript, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: twitter javascript, blip javascript, javascript twitter, twitter clone php, blip, php twitter clone, clone twitter, twitter clone

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #2074784