Đóng

Twitter Search Api

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $134 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Hi I have a javascript based animation and require a twitter search api to be written, which will allow me to search for a user and return their twitter updates within my Javascript application.

I would like to hear from Bidders who have previous experience working with twitter api, this is a quick tunr around, if you have worked with twitter api previously this should be a quick and easy job. MY budget for this is $100 and time wise is 1 day maximum.

Thanks Please do not bid more than $100 otherwise you will just be wasting your time.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online