Đã hoàn thành

updated modules of previous file portal project

Được trao cho:

devsoftcreations

I am deveshdashora. Plz check the PMB.

$50 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
1.4

7 freelancer đang chào giá trung bình $108 cho công việc này

jsinfoway

Lets [url removed, login to view] pmb for details. Thanks ...

$250 USD trong 10 ngày
(167 Nhận xét)
7.1
TechOnWrox

hello sir, please check you PMB

$45 USD trong 1 ngày
(21 Nhận xét)
4.7
MakeYouBelieve

I can done this. Pls check PMB.

$40 USD trong 1 ngày
(41 Nhận xét)
4.7
asimphp

i had developed many portals , i can work for you

$50 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
1.1
puneetshukla2009

I will enhance your website in new look.

$70 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
stanleychan

Please give more details. Thanks

$250 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0