Đã Đóng

USA FBA Repricing

I am a seller of items on [url removed, login to view], I currently use software to reprice items i sell directly to customers on [url removed, login to view] but am looking for someone who can create a FBA repricer for me.

Kỹ năng: Javascript, MySQL, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: fba usa, repricer, php usa, fba, usa sell, sell usa, repricer amazon, looking seller usa, php amazon repricer, amazon php seller, fba repricer, javascript seller, amazon seller usa, usa php, amazon seller reprice, repricing php, amazon seller repricing, amazon usa, someone sell amazon, amazon javascript, repricer software amazon, php amazon fba, software usa, sell software amazon, repricing software amazon seller

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) San Diego, United States

Mã Dự Án: #1646329

1 freelancer đang chào giá trung bình $750 cho công việc này

C7sn18ZIN

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$750 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0