Đã Hủy

usercake install to my server and walkthrough

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

need usercake, https and admin panel installed on my server and walkthrough. thanks!

Kĩ năng: Javascript, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: php usercake, walkthrough , usercake, install server, server server, install https, usercake walkthrough, install usercake server, usercake install, javascript server, https server, php usercake install, install usercake, usercake admin panel, server admin panel, usercake admin, php panel server, game server panel admin, need install server, thread server, server javascript, php server admin panel, server php panel, server panel, install forum

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) montreal, Canada

ID dự án: #1624074

4 freelancer đang chào giá trung bình $338 cho công việc này

sscreations

Hi Sir, I am ready to start, lets discuss on PMB

$250 CAD trong 4 ngày
(33 Nhận xét)
6.0
rakshit0

hi ! I'm interested to work with you. ..

$250 CAD trong 4 ngày
(48 Nhận xét)
5.8
itconsultindia

php/mysql experienced

$600 CAD trong 5 ngày
(8 Nhận xét)
2.8
jakit1989

HI, Please check PMB.

$250 CAD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0