Đang Thực Hiện

164649 Video Sharing Website W/ Modif

Project for Cirrus.

What we have talked about, will send you more information

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, Javascript, PHP, Thiết kế trang web, XML

Xem nhiều hơn: what w, for w-9, video sharing website, will send video, cirrus, sharing website javascript, php video sharing project, project sharing, modif

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Farmingdale, United States

ID dự án: #1910840