Đang Thực Hiện

150681 Want a PHP Expert!!

If you worked with Google Map and PHP before leave a PMB with the URL where I can see your work.

Basically I have two similar projects for you. On completion of first you will get the second.

Payment after completion only via PAYPAL.

Happy Bidding

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, Javascript, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: javascript url php, paypal php expert, want expert php, google payment php, google expert javascript, projects php expert, php leave, expert google map, projects google map, php projects google, php projects bidding, google map php javascript, leave php, javascript expert projects, php paypal projects, google expert map, php paypal expert, google map expert, map expert

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1896860

1 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

eurekaout

Please check PMB. Thanks.

$300 USD trong 7 ngày
(23 Nhận xét)
4.7