Đang Thực Hiện

Watermark project

Hi

I need some expert to write me Watermark tool for my website. Watermark can apply for drop shadow, resize, opacity..

Best Regards,

Chalat

Kỹ năng: AJAX, CSS, HTML, Javascript, PHP

Xem thêm: drop shadow, opacity, doodern, need watermark, expert watermark, javascript resize, watermark expert, php image resize shadow, resize watermark php, javascript shadow, drop shadow javascript, best cms drag drop, php watermark project, drop shadow php, shadow javascript, best wysiwyg drag drop, best designed drag drop, php watermark, project watermark, photoshop watermark resize script, watermark php, spanish best regards latin

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Bangkok, Thailand

Mã Dự Án: #1707457

Đã trao cho:

ProgPro117

Ready to start now! please give me this project

$500 USD trong 0 ngày
(36 Đánh Giá)
5.9