Đang Thực Hiện

web & FB project for zakirhyder

as discussed the web & FB modules

Kỹ năng: AJAX, Quảng cáo trên Facebook, Javascript, MySQL, PHP

Xem thêm: php web modules, fb, javascript web project, javascript web, php project modules, project work typing web, project advertising company web

Về Bên Thuê:
( 55 nhận xét ) Chennai, India

Mã Dự Án: #1038310

Đã trao cho:

zakirhyder

as we discussed

$400 USD trong 5 ngày
(38 Đánh Giá)
6.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $375 cho công việc này

zeeyawebdesign

ready to start see pmb

$350 USD trong 8 ngày
(64 Đánh Giá)
6.2