Đang Thực Hiện

web & FB project for zakirhyder

Đã trao cho:

zakirhyder

as we discussed

$400 USD trong 5 ngày
(38 Đánh Giá)
6.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $375 cho công việc này

zeeyawebdesign

ready to start see pmb

$350 USD trong 8 ngày
(64 Đánh Giá)
6.2