Đang Thực Hiện

5749 Web Based Portal

Web based Portal urgently required for a jobs agency.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Javascript, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: web based jobs, web agency, php web based, web based portal, portal jobs, php based jobs, web based php, javascript portal, javascript web, php based portal, agency web, portal javascript, jobs portal web

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #1756618

Đã trao cho:

scriptmastersl

Please select us Regards Hexa

$800 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0