Đã hoàn thành

124110 Web based Search of XML/RSS

Need web application which can allow me to group or sort RSS/XML feeds and conduct keyword searches on the grouped or individual feed data.

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, Javascript, MySQL, PHP, XML

Xem nhiều hơn: web application search, search web searches web, search rss, feed data xml, feeds search, javascript data xml, javascript xml search, javascript rss, rss xml, keyword application javascript, keyword based rss feeds, web rss, web data search, php data xml feed, rss feed application, application rss feeds, group web, rss php javascript, search xml search feeds, xml search feed, xml feeds, xml data feeds, rss php data, rss feed xml javascript, php xml sort

Về Bên Thuê:
( 55 nhận xét ) New York, United States

ID dự án: #1870276

Được trao cho:

nikrush

Can be done!

$525 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0