Đang Thực Hiện

web design

Được trao cho:

softtonix

Please see [login to view URL] You

$250 USD trong 7 ngày
(51 Đánh Giá)
6.5

4 freelancer đang chào giá trung bình $313 cho công việc này

Properbouncetech

Lets talk more... Place-holder bid as of now. Thanks, Properbounce Team.

$250 USD trong 4 ngày
(86 Nhận xét)
7.6
raulp

Hi..Please read your Pm. Thanks

$250 USD trong 1 ngày
(267 Nhận xét)
7.5
YashpalSingh123

.net/php experienced

$500 USD trong 5 ngày
(17 Nhận xét)
4.9