Đã Hủy

Web Portal

Help please

Kỹ năng: Javascript, PHP, Thiết kế trang web, XML

Xem thêm: php web portal, web portal php, javascript portal, portal javascript

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Derry, United Kingdom

Mã Dự Án: #58322

5 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

audzk

sir, i can help

$100 USD trong 1 ngày
(25 Đánh Giá)
5.8
cleandesigner

Hello, please check your pmb. Thanks.

$300 USD trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
3.8
DevelopSake

if you looking for professional [url removed, login to view] my.

$300 USD trong 4 ngày
(1 Đánh Giá)
2.8
caption

Hello, Primafacy we are cleared with the requirements so far. To review our work experience please check PMB. Kind Regards Caption

$250 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
dosdawg

you are basically wanting a modified classifieds.

$300 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0