Đang Thực Hiện

325764 webpage to execute exe

I need someone to code up a simple webpage which can run a exe remotely. Coder should proposed the coding language to achieve that.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Javascript, PHP

Xem nhiều hơn: webpage language, php coding language, simple webpage, exe, webpage code, execute, javascript webpage, webpage javascript, simple php webpage, exe javascript, exe exe, execute exe webpage php, simple exe, simple webpage php, exe code, simple exe code, code exe

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Singapore, Singapore

ID dự án: #2071571