Đang Thực Hiện

Website Design

Dear freelancers.

We want build a simple web site for our coffee shop.

We need a nice logo and modern design.

You should complete this in less than 5 days.

We will send the winning bidder the details about the logo and designing.

Please provide your past work and portfolios.

Thanks.

Kỹ năng: Javascript, jQuery / Prototype, MySQL, PHP

Xem thêm: website modern design, site web modern design, modern design website, modern design web, freelancers site design, freelancers web designing, freelancers designing website, design web logo shop, design portfolios, designing freelancers, designing simple website, javascript less, website designing freelancers, web design portfolios, logo coffee design, website design freelancers, website build freelancers, modern website design, javascript freelancers, freelancers logo designing, freelancers designing, design freelancers, design logo coffee, coffee shop, website coffee

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) New Delhi, India

Mã Dự Án: #1083927

Đã trao cho:

gutenmorgen11

Hi. I'm ready to start. Please check Pm.

$30 USD trong 5 ngày
(27 Đánh Giá)
4.5

5 freelancer đang chào giá trung bình $130 cho công việc này

phpdevindia

Please check PM. Thanks

$120 USD trong 5 ngày
(153 Đánh Giá)
7.3
mehta2010

Please check your PM.

$100 USD trong 5 ngày
(10 Đánh Giá)
5.1
prateek9

Hello sir check pmb

$150 USD trong 2 ngày
(5 Đánh Giá)
3.9
webmediaw2

Please check PMB

$250 USD trong 5 ngày
(1 Đánh Giá)
2.0