Đang Thực Hiện

127822 Website flash clone

I want a website flash player like what you see here

[url removed, login to view]

The video in flash (swf/flv) and information to read data from xml. The bottom panel (advertisement) will also read xml.

I want all the options that you see on this.

Thanks

Kĩ năng: Adobe Flash, AJAX, Bất kì công việc gì, Javascript, PHP, XML

Xem nhiều hơn: html flash player, javascript player website, read swf, javascript swf, flash video player javascript, website flash php, clone flash swf, data flash swf, php flv xml, read xml html, flash player html, want video player website, php video player clone, want website advertisement, html read xml, clone data website, flash advertisement website, video player html xml, flash information video, flash xml flv player, flv flash player xml, swf javascript, video player javascript html, swf flash player, flash player video website

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Turtle Creek, United States

ID dự án: #1873990

Được trao cho:

foxars

Hi, Can do that see pm please.

$300 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
1.3