Đang Thực Hiện

Website modifications - For Leo

This is a pretty new website. I Need few modifications to the website and marketing. This is exclusively for Leo.

Kỹ năng: CSS, HTML, Javascript, MySQL, PHP

Xem thêm: fanymays loan modifications website, small modifications website, website modifications, loan modifications website, graphical modifications website

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) kansas, United States

Mã Dự Án: #1673157

Đã trao cho:

leomedina01

Hi sir, ready to the work.

$200 USD trong 3 ngày
(92 Đánh Giá)
6.4