Đóng

Website Needs to be Updated

Dự án này đã nhận được 25 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $ USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $100 USD
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

Hi there,

I have a website that needs to be updated with some new files. need to add a few new tables to the database(MySQL) and the admin area. I also need to add a few things to the homepage. You will need to install everything in the admin area, database and homepage

Once you update the site, you will give me a copy of the updated script.

I will provide you with the files and tell you what needs to be done. I will pay you 25% of the final bid upfront and the rest once the website is updated, everything is working properly and I have a copy of the updated script.

thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online