Đã hoàn thành

333430 website thumbnail generator

i am looking for a script where i can enter url choose size and format then click create and it will create a thumbnail of the site for me then i can right click and save as

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Javascript, PHP

Xem nhiều hơn: thumbnail, php thumbnail, javascript thumbnail generator url, javascript thumbnail url generator, looking generator, website enter url, site click generator, php click generator, javascript enter website, generator click, enter url thumbnail, create thumbnail, website thumbnail, website click generator, url thumbnail php, thumbnail site php, thumbnail script php, thumbnail php script, thumbnail generator website, javascript generator

Về Bên Thuê:
( 339 nhận xét ) essex, United Kingdom

ID dự án: #2079240

Được trao cho:

easycoder

please see demo in pmb

$25 USD trong 0 ngày
(37 Đánh Giá)
4.4