Đang Thực Hiện

Websockets with php/html5/javascript

I need help on websockets- i.e. either, html5 websockets, javascript websockets, php websockets. ---Any body free for next two hours required to bid.

Details will be disclosed to selected bidders.

Kỹ năng: HTML5, Javascript, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: php websockets, html5 websockets php, javascript websockets php, free html5, websockets javascript, php html5, php html javascript, php html5 javascript, html5 javascript php, html5 websockets, required html5, html5 bid, websockets php, websockets html5 php, html5 required javascript, javascript selected, tab javascript html php, either javascript, widget php javascript html, scanner php javascript html, javascript html required

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Mumbai, India

Mã Dự Án: #4547189

Đã trao cho:

snippetbucket

please check PMB

$5 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $5/giờ cho công việc này

pprothim0

Ready for work.

$5 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
saqibBhatti190

yes i am ready. if you want a good work than contact me.

$6 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0