Đã Hủy

wordpress optamization and small issue

wordpress optamization and small issue like thumbnail

need to done in 3 to 4 hours

budget 30$

Kỹ năng: Javascript, PHP, WordPress

Xem thêm: wordpress 9, issue, gyanverma, small thumbnail, issue javascript, javascript issue, need issue, wordpress budget calculator, small fix wordpress template, thumbnail wordpress, small templates wordpress, small budget, optamization, thumbnail javascript, javascript thumbnail, javascript wordpress, wordpress thumbnail

Về Bên Thuê:
( 51 nhận xét ) Patna, India

Mã Dự Án: #1010666

6 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

ichurakov

Please provide details. Thnx.

$30 USD trong 0 ngày
(252 Đánh Giá)
6.4
bornalex

Can fix ASAP. See PM, please.

$30 USD trong 1 ngày
(35 Đánh Giá)
5.7
rashidqureshi

Lets Start Dear. Read PM

$30 USD trong 1 ngày
(56 Đánh Giá)
5.7
codemachinez

Ready to complete this Job.

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
sheru07

Love to do this Job..

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
kplathan

Dear Sir, I can do right now. See PM for more. Thank you

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0