Đóng

Wordpress Plugin Project

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $433 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

I'm looking for someone who can design a Wordpress plugin for me. The plugin will pull data from a central server and be able to add this data into each new post that's added to the blog.

The plugin itself, will have a single settings page with a few simple configuration options that controls the display of the data inside the post.

The server component will be a simple web page that lets a user enter in the data and stores it into a MySQL DB. Whenever a plugin grabs data from the server, it will be marked as published. User should be able to view published and unpublished data.

When applying for this job, please include links to any previous Wordpress plugins you have worked on before. Candidates should have strong PHP, MySQL, CURL and Javascript (preferably JQuery) skills.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online