Đã Hủy

[url removed, login to view]

A 100% exact clone of [url removed, login to view] . All features may be included, including language files.

Only serious bids with quotation will be considered.

Thanks,

Warmuptech

Kỹ năng: Javascript, Thiết kế logo, PHP, Thiết kế trang web, XML

Xem thêm: orkut, will considered, features javascript, exact features, bids javascript, orkut clone php, clone orkut php, clone orkut, orkut clone, quotation php

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Sao Joao da Boa Vista, Brazil

Mã Dự Án: #22157