Đã Đóng

Xml modification

An xml file of a joomla eshop that already exists has to be modified according to instructions given.

The new falw will be renamed and saved as a difernt feed

very simple project

Kỹ năng: Codeigniter, HTML, Javascript, PHP

Xem thêm: eshop, php simple xml, eshop project php, php eshop, javascript xml project, eshop php, stefloukis1, javascript xml file joomla, simple project xml javascript, simple xml project, live modification xml, file modification javascript, joomla project eshop, simple eshop project, simple eshop, php project xml, simple php eshop, modification xml, php joomla eshop, modification xml template java, javascript xml file, javascript eshop, file modification php, eshop php joomla, eshop javascript

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Peiraeus, Greece

Mã Dự Án: #1710461

7 freelancer đang chào giá trung bình $11/giờ cho công việc này

neoconcepts

CI expert here let's start.

$8 USD / giờ
(129 Đánh Giá)
7.4
gopalvora

lets start Thanaks

$8 USD / giờ
(270 Đánh Giá)
7.4
thangtqvn

Ready to help you now

$5 USD / giờ
(197 Đánh Giá)
6.7
gunjan2307

Can easily automate this for you

$6 USD / giờ
(1 Đánh Giá)
3.1
Deandrejay

PLEASE CHECK PMB

$7 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
V79U2mPIe

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$33 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
Infoteksolv

Hi, I am ready to start the work and can i show you previous cake php project. Please reply me for further execution. Thanks & Regards, Naba

$8 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0