Đã Đóng

[url removed, login to view] clone

Need a clone of yelp.com.

Same set of features. simple changes in layout.

Kĩ năng: Javascript, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: yelp. com, yelp, yelp clone, com, javascript yelp, features javascript, clone layout, yelp com, simple layout javascript, php layout simple, in com, com, com, com clone, clone features, layout clone, simple clone, need clone, layout changes

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Chicago, United States

ID dự án: #30299