Đang Thực Hiện

Your function shall convert every matching textentry into a Link!

[url removed, login to view]

both of the Links inside the Spreadsheet are an example of the result I am looking for.

Your function will convert every matching textentry into a Link!

see description - also take a look at the demo! - looking forward to your replies

Kỹ năng: HTML, Javascript, PHP, Thiết lập Bản thảo, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: function, every, javascript spreadsheet, spreadsheet convert function, 2012 convert, convert 2012, javascript php function, convert php links, convert php link, spreadsheet javascript php, javascript php spreadsheet, convert spreadsheet php, spreadsheet convert php, php link convert, spreadsheet convert, link html convert, convert javascript link, link megavideo convert megaupload, convert php function, convert php htm, convert function matlab vbnet, convert links php function, visual basic convert function, php link function, javascript php convert

Về Bên Thuê:
( 79 nhận xét ) Hamburg, Germany

Mã Dự Án: #1743624

Đã trao cho:

k1ng440

Full time freelance web developer with 7 years of commercial experience.

€50 EUR trong 1 ngày
(100 Đánh Giá)
6.5

5 freelancer đang chào giá trung bình €72 cho công việc này

seekdeveloper

Hi, Kindly check PMB

€100 EUR trong 2 ngày
(70 Đánh Giá)
7.5
phpartist

Expert developer please check PM for proposal.

€60 EUR trong 1 ngày
(103 Đánh Giá)
6.3
teamvalid

I will do this job for 50 Euros!

€50 EUR trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
3.8
maxmedia

Can you please provide the username and the password for the Excel sheet ?

€100 EUR trong 5 ngày
(2 Đánh Giá)
2.0