Đóng

Zen Cart 1.5 - Install Image Handler

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £21 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

I can't get Image Handler to work... It's installed but it won't enlarge the images, just keeps on the [url removed, login to view]

I give up.... someone please do this for me!

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online