Đã Hủy

Add Content to website

Add content to website, also make small changes to website. Necessary to have content added within three business days.

Kỹ năng: HTML, Joomla, PHP

Xem thêm: add content website, changes php website, website small changes, small changes website, add text website content, business website content, joomla small content, php add business days, mysql add business days, content php joomla, joomla small business

Về Bên Thuê:
( 27 nhận xét ) Richmondhill, Canada

Mã Dự Án: #1741040

2 freelancer đang chào giá trung bình $275 cho công việc này

bestari

Let me handle this job. Thank You

$250 USD trong 3 ngày
(16 Đánh Giá)
5.1
MaazKhalid

Hi, I think my skills and experience are an excellent match with what you are seeking. Check INBOX for my recent work. Thanks, Maaz Khalid

$300 USD trong 3 ngày
(8 Đánh Giá)
4.5