Đã hoàn thành

Blog for Joomla

I need to create a Blog in joomla. The blog would need to have 20 to 25 pages. the blog would need to use current template. some video modules and RSS feed would need to be added.

Kĩ năng: CSS, HTML, Joomla, PHP

Xem nhiều hơn: blog in, blog video, joomla feed rss, video blog joomla template, rss feed blog, php video blog, joomla video blog template, need video blog, use php joomla, joomla template blog, iphone app video player rss feed, submit video podcast rss feed, php create blog, create rss php blog, create blog template, blog added, joomla rss modules, joomla modules pages, rss feed video joomla, joomla current pages, extracting youtube video thumbnail rss feed, video rss feed joomla website, problem sts template rss feed, feed blog, joomla rss video

Về Bên Thuê:
( 41 nhận xét ) fairfax, United States

ID dự án: #1745666

Được trao cho:

dmonco

Ready to work.

$80 USD trong 2 ngày
(58 Đánh Giá)
6.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $140 cho công việc này

Instantsolutions

i am interested thanks.

$199 USD trong 5 ngày
(101 Nhận xét)
6.8