Đang Thực Hiện

Blog for Joomla

I need to create a Blog in joomla. The blog would need to have 20 to 25 pages. the blog would need to use current template. some video modules and RSS feed would need to be added.

Kỹ năng: CSS, HTML, Joomla, PHP

Xem thêm: blog in, blog video, joomla feed rss, video blog joomla template, rss feed blog, php video blog, joomla video blog template, need video blog, use php joomla, joomla template blog, php create blog, create rss php blog, create blog template, blog added, joomla rss modules, joomla modules pages, rss feed video joomla, joomla current pages, feed blog, joomla rss video, joomla video template, joomla video rss feed, joomla video rss, rss feed video php, rss video joomla

Về Bên Thuê:
( 39 nhận xét ) fairfax, United States

Mã Dự Án: #1745666

Đã trao cho:

dmonco

Ready to work.

$80 USD trong 2 ngày
(58 Đánh Giá)
6.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $140 cho công việc này

Instantsolutions

i am interested thanks.

$199 USD trong 5 ngày
(101 Đánh Giá)
6.8