Đã hoàn thành

Clone a component for Joomla.

Được trao cho:

ratmil

Can do it.

$60 USD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
4.1

9 freelancer đang chào giá trung bình $59 cho công việc này

LIMEXS

Please, Check my PM.

$30 USD trong 1 ngày
(25 Nhận xét)
6.2
magusdr

Ready to work, please check my PM. regards.

$50 USD trong 1 ngày
(13 Nhận xét)
6.0
enovtec

Hi, Please see PM :)

$40 USD trong 1 ngày
(53 Nhận xét)
5.9
steave12

Hi, please check pmb. Thanks.

$40 USD trong 1 ngày
(30 Nhận xét)
5.1
ioannis7979

Experienced PHP Developers.

$150 USD trong 5 ngày
(3 Nhận xét)
4.5
qasimhabib

lets get it done :)

$60 USD trong 1 ngày
(3 Nhận xét)
2.6
e4elegance

Ready to start. Please PM if interested.

$60 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sachin134l

Hi, please check pmb.

$50 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
webinnovation11

Hello, I am ready to work with you please provide details.

$50 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0