Đang Thực Hiện

Convert Joomla 1.5 Vintage_001 template to Joomla 2.5

I currently have an existing joomla 2.5 template that was converted from joomla 1.5. There are 3 module positions that are not working on the joomla 2.5 template that I would like to get to work. I can provide original 1.5 template and the current 2.5 partially completed template.

Kỹ năng: CSS, HTML, Joomla, PHP

Xem thêm: convert joomla template, convert joomla template joomla template, convert template to joomla, convert joomla 1.0 template to 2.5, joomla template convert, joomla 2.5, joomla 2, convert existing php joomla, template original joomla, partially completed, convert template template joomla, module convert, convert module joomla joomla, work completed template, convert joomla module joomla, convert module joomla module, positions joomla, template joomla joomla, convert module joomla, module positions joomla, template flash convert joomla, convert module, convert current template joomla, work template joomla, convert existing template joomla

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Scotch Plains, United States

Mã Dự Án: #1655046

Đã trao cho:

stivacoder

As discussed previously, thanks!

$125 USD trong 2 ngày
(29 Đánh Giá)
5.3

5 freelancer đang chào giá trung bình $93 cho công việc này

rabbul

Please check PMB

$80 USD trong 1 ngày
(344 Đánh Giá)
7.7
college77

Real Joomla expert here. Let's get started. Thanks:)

$52 USD trong 1 ngày
(207 Đánh Giá)
6.6
tdteam

Hi, please see PMB, thank you.

$60 USD trong 2 ngày
(26 Đánh Giá)
4.6
Dabhi1986

i am interested in this project.

$150 USD trong 17 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0