Đang Thực Hiện

Convert Simple Design to JOOMLA ASAP

I need someone to urgently convert my design to Joomla. Simple design.

Kỹ năng: Joomla, PHP

Xem thêm: joomla asap, my design, simple design, nakz, need design urgently, simple convert, cms made simple convert, asap joomla, joomla i, convert design joomla, cms simple convert, convert asap, cms simple convert templates, convert joomla php, convert simple, convert php joomla, joomla simple, joomla convert

Về Bên Thuê:
( 23 nhận xét ) Market City, Australia

Mã Dự Án: #1040442

Đã trao cho:

mmbilalm

ready to start it. thanks.

$50 USD trong 1 ngày
(30 Đánh Giá)
4.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $65 cho công việc này

Gwang

Hi. Please check your PM. Regards.

$80 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0