Đã hoàn thành

Convert site from Joomla to Wordpress

Được trao cho:

nkhuynh

As discussed! Thank you Desmond.

$90 USD trong 3 ngày
(271 Đánh Giá)
6.9

4 freelancer đang chào giá trung bình $173 cho công việc này

fifolab

Hello sir, Wordpress theme developer here. Please check PM.

$250 USD trong 7 ngày
(146 Nhận xét)
6.6
kayasystems

Please see my PM

$200 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
snoop1q

Hi. Let's all be discussed in PM

$150 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0