Đã hoàn thành

Create designs for drupal website

Design project for daffodilsoftware to create page designs for Drupal website based on wireframes and design of other pages.

Kĩ năng: CSS, HTML, Joomla, PHP

Xem nhiều hơn: designs for website, designs for, drupal pages, page designs, website wireframes, design drupal website, website based drupal, website based php, design wireframes, based project designs, create pages based keyword wordpress, php drupal joomla, design website drupal, create pages joomla, website based joomla, project pages designs, pages designs, joomla create project, html pages based psd designs, create website drupal

Về Bên Thuê:
( 50 nhận xét ) Christiansted, United States

ID dự án: #1622446

Được trao cho:

daffodilsoftware

Please check PM.

$300 USD trong 3 ngày
(15 Đánh Giá)
6.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $525 cho công việc này

phpsynchro

Joomla and drupal experts here ! Thanks Vipin

$750 USD trong 25 ngày
(1 Nhận xét)
2.8