Đóng

Debug Joomla site not loading properly in Internet Explorer

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $93 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

We have a website [url removed, login to view] which loads and works great in firefox, but in internet explorer it hangs and doesn't load anymore after the header image. We would like this fixed.

Also when you google hvarre development instead of taking you to [url removed, login to view] it goes to an ad site. We would like this fixed also.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online