Đang Thực Hiện

docman custom permissions

Custom permissions on docman component.

we want to create individual permisions to each user for access category

This permissions must appear on USER CREATE PANEL.

Also we want the possibility of create folders in frontend

Kĩ năng: Joomla, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: permissions php, depookie, custom frontend joomla, custom component, docman folders, access frontend, frontend component, joomla docman component, joomla custom user access level, docman component joomla, custom php component joomla , custom panel, custom component joomla, create custom joomla, create custom component joomla, access custom component joomla, user permissions, docman category user, category user docman, joomla user custom, docman joomla category, create ftp user access httpdocs folder linux, docman joomla component, permissions, custom user access wordpress

Về Bên Thuê:
( 183 nhận xét ) AIR-PTY 3000, Panama

ID dự án: #1636868

1 freelancer đang chào giá trung bình $450 cho công việc này

creativewebideas

As discussed. thanks Kamran

$450 USD trong 15 ngày
(168 Nhận xét)
7.8