Đã hoàn thành

fixing ajax search module - joomla

Đã trao cho:

angelsdev

Thanks Barnea for another project.

$45 USD trong 1 ngày
(103 Đánh Giá)
5.9

3 freelancer đang chào giá trung bình $42 cho công việc này

phpdevindia

Joomla Experienced.I am ready to fix it now [url removed, login to view] send me the details. Thanks

$50 USD trong 1 ngày
(134 Đánh Giá)
6.9
atifmajeed12

Ready to do it...

$30 USD trong 0 ngày
(41 Đánh Giá)
5.3