Đóng

Game Website Drupal Revamp

Dự án này đã nhận được 2 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $190 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

NOTE: Drupal Experience is a MUST. If you do not know drupal, do not bid please.

Please don't try to sell me a pre-existing template with no mods at all. I can google. Also; I can install just a template.

Now, for the meat of the deal:

I have artwork in PNG and PSD (a mix of both, not everything is in PSD).

I have a flash banner.

I have kind of a layout idea.

There are only 5 pages. Some have not got anything really, the important pages are HOME, ABOUT US, and GAMES.

What we want:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online