Đã hoàn thành

131497 Install Joomla for [url removed, login to view] CMS

For a webpage that will works with this open source. Full Installation.

First installation. Then we'll see to apply a template but must be like [url removed, login to view]

There will be several sections that customer want to change himself.

Will you be able?

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Joomla, PHP

Xem nhiều hơn: joomla source, cat, cts, apply install, cms open source, joomla cat, open source php cms, joomla apply template, webpage joomla, joomla webpage, php install source, install template cms, joomla full template, template joomla full, joomla sections, customer joomla, webpage sections, joomla install template, joomla customer, joomla template works, joomla cat template, cms webpage

Về Bên Thuê:
( 34 nhận xét ) Sabadell, Spain

ID dự án: #1877666

Được trao cho:

$55 USD trong 2 ngày
(57 Đánh Giá)
4.9