Đang Thực Hiện

Joomla 2.5 access level script

Hi Guys,

we need a little fix for a Joomla 2.5 project. Only bid if you can handle please!

We need 1 access level scripted it’s the public access level.

What we exactly want is for the access level “Public” in the J25 is :

- Public

and

- Only Public

Get the hold to mike web4europa he will give instructions and thanks for offert,

Your web4europa

Kỹ năng: Joomla, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: to level, level s, level 2, 1 level, joomla 2.5, level 5, joomla 2, fix-access/, access fix, please level, access 2012, web4europa, access level infusionsoft joomla, multi level user access joomla, joomla multi level access, script exactly, section level access joomla, php joomla handle, multi level access script, access joomla global variables external script, write custom multi level access joomla, access level menu joomla, access level joomla, access level php, php access level

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) Roses, Germany

Mã Dự Án: #1660371

Đã trao cho:

Technorevo

Technorevo Task is done.

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0

7 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

mrlonganh

Hi,I'm ready to help you.

$30 USD trong 1 ngày
(97 Đánh Giá)
6.1
timid

plz view PMB.

$30 USD trong 1 ngày
(36 Đánh Giá)
6.1
di3sel

Real Joomla expert here, ready to start immediately.

$30 USD trong 1 ngày
(28 Đánh Giá)
5.0
i2cit

Hello, I know Joomla access level very well. Please hire me.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
SowY2U18W

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
sharingvn

Dear sir! i am expert from VietNam. i have just read your requirement and i know what do you want. Please see your PMB.

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0