Đã hoàn thành

5923 Joomla AkoForms -plain text

Need someone to customize a currently live version of AKOForms for Joomla so that it outputs in plain text rather than HTML.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Joomla, PHP

Xem nhiều hơn: plain, ekalsl, plain html, html plain, joomla live text, html plain joomla, live joomla, joomla live, customize joomla, joomla customize

Về Bên Thuê:
( 102 nhận xét )

ID dự án: #1756792

Được trao cho:

newtondevstudio

I would be able to do this for you as I specialize in Joomla and Mambo development.

$5 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0